Lấy link tải file từ Google Drive

Hướng dẫn: Các bạn dán link video vào ô trống rồi nhấn Getlink. Dạng link hỗ trợ: – https://drive.google.com/file/d/0B1f3qU6tOVPjN3dLZkx5MFRqNXc/edit?usp=sharing – https://docs.google.com/file/d/0B6RcjmH1xXv9MFJfR3Q0OERnYTg/edit Sau đó nhấn liên kết sau dòng Link tải để tải file nhạc về máy. Cập nhật ngày 16/9/2016: – Hỗ trợ lấy link trực tiếp tải các file trong thư mục: Link dạng: … Continue reading Lấy link tải file từ Google Drive