google-drive-top-image

Hướng dẫn: Các bạn dán link video vào ô trống rồi nhấn Getlink.

Dạng link hỗ trợ:

– https://drive.google.com/file/d/0B1f3qU6tOVPjN3dLZkx5MFRqNXc/edit?usp=sharing

– https://docs.google.com/file/d/0B6RcjmH1xXv9MFJfR3Q0OERnYTg/edit

Sau đó nhấn liên kết sau dòng Link tải để tải file nhạc về máy.

Cập nhật ngày 16/9/2016:

– Hỗ trợ lấy link trực tiếp tải các file trong thư mục:

Link dạng: https://drive.google.com/drive/folders/0B42c3pO5_y67X0Fhcmg5XzhoR0U?usp=sharing

Xem thêm: Tải file Google Drive khi gặp thông báo Download quota exceeded for this file

Thảo luận

Thế giới quà tặng One Piece
Top