Lấy link tải file từ Fshare, Google Drive quá dễ

Để hỗ trợ cho các bạn dễ dàng hơn trong việc tải file từ hai dịch vụ phổ biến là Fshare và Google Drive, Getlinkfs đang thử nghiệm 2 tiện ích get link mới.

1. Tải file từ Fshare – Gelink Fshare:

Getlink Fshare

2. Tải file từ Google Drive – Gelink Google Drive:

Lấy link tải file từ Google Drive

(Getlinkfs)

Thảo luận

Thế giới quà tặng One Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top