web-get-link-vip-4share-fshare-megashare-Trang chia sẻ tài khoản của Getlinkfs:

– Account VIP Fshare:

Tài khoản 2: Dùng OK
Nick:
fshare@cnttqn.com
Pass: 123456
———————————–
Tài khoản 3: Dùng OK
Nick:
vip@cnttqn.com
Pass: 123456
———————————–
Tài khoản 4: Dùng OK
Nick:
tranthithuy92htt@gmail.com
Pass: 654321

(Getlinkfs)

 

Thảo luận

Thế giới quà tặng One Piece
Top