Mới cập nhật

Chia sẻ tài khoản VIP Fshare, HDViet dùng đến tháng 9/2017

Chia sẻ tài khoản VIP Fshare, HDViet dùng đến tháng 9/2017

Các tài khoản này được chia sẻ qua Access Url, nên các bạn muốn sử dụng thì phải cài add-on đó cho trình duyệt (hướng dẫn bên dưới). Link: AccessURL (VIP HDViet, hạn dùng đến 09/2017). Link: AccessURL (VIP Fshare, hạn …

Chia sẻ tài khoản tải app cho iPhone/iPad nhiều quốc gia

Chia sẻ tài khoản tải app cho iPhone/iPad nhiều quốc gia

Lưu ý: Chỉ đăng nhập vào App Store, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐĂNG NHẬP VÀO ICLOUD. Admin sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn đăng nhập vào ICLOUD và bị admin phá. [Hot] Tài khoản Full rất nhiều app hay xem chi tiết lại: …

Chia sẻ tài khoản iTunes với bộ app bản quyền chất lượng

Chia sẻ tài khoản iTunes với bộ app bản quyền chất lượng

Nhận thấy nhu cầu các bạn cần bộ các app bản quyền để dùng mà không cần phải jailbreak máy để đảm bảo bảo mật khá cao. Bài viết sẽ chia sẻ cho các bạn tài khoản iTunes có rất nhiều app bản quyền hay cho mọi …

Dịch vụ tải file

Top